Kontaktpersoner
STYRET SSK SKØYTER. ses.2020/2021 (Revidert 27.11.2020)

- Leder: Jens Vasaasen
- Nestleder: Mona Ripsrud
- Kasserer: Inga Hoberg Sørensen
- Sekretær: Torild Hansen
- Styremedlem: Kristoffer Lund