SPONSORER:
Stange sportsklubb, skøytegruppa
2335 STANGE
Telefon:
480 25 608 (Jens Vasaasen, leder)
E-post: