Julekalender skøytegruppa 2022

 1. Desember: 579                    2. Desember: 550                    3. Desember: 105    

 4. Desember: 215                    5. Desember: 374                    6. Desember: 179

 7. Desember: 029                    8. Desember: 177                    9. Desember:

10. Desember:                 11. Desember:                   12. Desember:

13. Desember:                 14. Desember:                   15. Desember:  

16. Desember:                 17. Desember:                   18. Desember:

19. Desember:                 20. Desember:                   21. Desember:

22. Desember:                 23. Desember:                   24. Desember:#FF3F33