Julekalender skøytegruppa 2021

 1. Desember: 057                   2. Desember: 563                   3. Desember: 422   

 4. Desember: 318                   5. Desember: 298                   6. Desember: 018   

 7. Desember: 279                   8. Desember: 123                   9. Desember: 242

10. Desember: 402                11. Desember: 174                  12. Desember: 336

13. Desember: 099                14. Desember: 361                  15. Desember: 238 

16. Desember: 416                17. Desember: 113                  18. Desember: 285

19. Desember: 379                20. Desember: 526                  21. Desember: 373

22. Desember: 167                23. Desember: 060                  24. Desember: 420

#FF3F33