Kontaktpersoner
STYRET SSK SKØYTER. ses.2018/2019

LEDER :
JENS VASAASENTlf: 625 71259Mob: 480 25 608
Enerhaugen 62
2335 Stange
E.postjensvasaasen@hotmail.com
N.LEDER :
MONA RIPSRUDTlf:625 72153
Enserhaugen 8
2335 Stange
E.posta-h-rips@frisurf.no
KASSERER:
ERIK JULSRUD

2335 StangeMob: 926 89 317
E.postejulsrud@bbnett.no
SEKRETÆR:
Roger HagenMob: 922 80 544
2335 Stange

E.post: ro-hagen@online.no
STYREMEDLEM:

Torild HansenMob: 970 23 992
2335 STANGE
E.posttorild-hansen@live.no
STYREMEDLEM:
KRISTOFFER LUNDTlf: 625 83400Mob: 
Brynivegen 6
2335 Stange
E.postkristo-3@online.no

Levert av IdrettenOnline